Onze Missie: Behoud van Groninger Kerkgebouwen

Waarde toevoegen

De honderden historische kerkgebouwen in Groningen vormen een essentieel onderdeel van het cultureel erfgoed van de provincie. Al eeuwenlang geven ze identiteit en schoonheid aan het landschap. Door hun rijke architectuur en de kunstschatten in hun interieurs getuigen ze bovendien van de diepgewortelde religieuze geschiedenis.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Het behoud van deze gebouwen is dan ook van groot belang. Niet alleen vanwege hun historische waarde, maar ook omdat ze waarde toevoegen aan de samenleving van vandaag. Zo trekken de kerktorens cultureel toerisme aan en stimuleren ze trots onder inwoners. Ook geven ze richting aan de ruimtelijke ontwikkeling.

Daarnaast herbergen de gebouwen vaak waardevolle archieven en voorwerpen, die ons inzicht geven in het verleden. Onderwijsinstellingen gebruiken dit erfgoed dan ook voor educatie over de lokale geschiedenis. Zo blijft de herinnering aan eeuwen religieuze tradities levend voor toekomstige generaties.

Door renovering en restauratie blijft de culturele rijkdom toegankelijk en leefbaar. Dit draagt enorm bij aan de identiteit en leefbaarheid van Groningen. Daarom is het van groot belang deze gebouwen duurzaam te behouden voor de komende eeuwen.

Erfgoed bewaken

De vele historische kerkgebouwen vormen samen het bijzondere cultuurhistorisch en architectonisch erfgoed van Groningen. Al eeuwen is aan deze gebouwen gesleuteld en werden er kunstschatten in verzameld. Het is van groot belang dit erfgoed met zorg te bewaken en te bewaren voor toekomstige generaties.

Veel kerken verkeren door de jaren heen in staat van verval. Doordat gewelven instorten, muren vochtig worden en daken lek raken, staat het erfgoed onder druk. Daarom verrichten we actief onderhoud en restauraties. Zo zorgen we ervoor dat de oorspronkelijke bouwwerken behouden blijven met hun originele kenmerken.

Ook de collecties voorwerpen en archieven die de kerken herbergen, verdienen zorgvuldige bewaring. Documenten worden gearchiveerd en voorwerpen gerestaureerd, zodat toekomstige historici kunnen putten uit deze schatkamers.

Door het cultuurhistorisch erfgoed van Groningen voor het nageslacht te bewaken, dragen we bij aan het behoud van de identiteit van dit gebied en aan historisch bewustzijn. Dit is een cruciale taak voor het voortbestaan van het religieuze verleden.

Bewustwording

Het rijke religieuze verleden van Groningen is voor veel jongere generaties niet altijd even zichtbaar meer. Daarom is het belangrijk het bewustzijn hierover te vergroten. Door middel van educatie over de cultuurhistorische waarde van de kerkgebouwen en hun verhalen, dragen we bij aan meer kennis en waardering.

We ontwikkelen educatieve programma’s voor scholen waarin leerlingen op interactieve wijze ontdekken hoe de kerken een afspiegeling zijn van de geschiedenis. Van de middeleeuwse houten kapellen tot de indrukwekkende bakstenen gotiek; het geeft inzicht in het menselijk handelen uit vervlogen tijden.

Ook lezingen en rondleidingen voor volwassenen brengen het verleden weer tot leven. Zo leren we over de regionale verschillen die terug te zien zijn in bouwstijlen. Ook komen onderwerpen aan bod als ritualen, geloof en maatschappelijke veranderingen.

Door bewustwording te creëren over de oorsprong van het huidige landschap draagt educatie bij aan trots op de streek en de waardering voor het behoud van ons religieuze erfgoed. Dit is cruciaal om draagvlak te creëren voor de toekomst.

Samenwerken

Het behoud van de vele historische kerkgebouwen is een omvangrijke operatie waar we niet alleen voor staan. Daarom is nauwe samenwerking met andere partijen cruciaal. Allereerst werken we samen met de gemeenten waar de gebouwen staan. Zij helpen met vergunningen en subsidies om projecten te realiseren.

Ook zoeken we de samenwerking met andere erfgoedorganisaties. Denk aan Stichting Monumentenbezit, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de Monumentenwacht. Door kennis en middelen te bundelen, kunnen grotere projecten worden aangepakt.

Verder werken vrijwilligersgroepen met ons samen aan praktisch onderhoudswerk. Ook betrekken we eigenaren bij renovaties. En met sponsoren en het publiek zoeken we naar financiële steun.

Alleen door constructief samen te werken met alle partijen die een warm hart toedragen aan ons erfgoed, kunnen we de toekomst van de Groningse kerkgebouwen verzekeren. Samen bereiken we veel meer dan individueel.

Toekomstbestendig maken

Om ons erfgoed ook voor de generaties van morgen te behouden, is het van groot belang de gebouwen toekomstbestendig te maken. Daarom richten we ons niet alleen op noodzakelijke renovaties, maar ook op duurzame oplossingen. Zo wordt bij projecten rekening gehouden met klimaatverandering en worden materialen gekozen die lang meegaan.

Daarnaast stimuleren we het vinden van nieuwe bestemmingen, zodat de gebouwen levensvatbaar blijven. Denk aan culturele evenementen of het huisvesten van maatschappelijke voorzieningen. Ook wordt gekeken naar passieve inkomsten, zoals verhuur aan trouwstellen.

Verder verbeteren we de toegankelijkheid, zodat iedereen kan genieten van het erfgoed. Ook digitaliseren we archieven en collecties, zodat ze voor altijd raadpleegbaar blijven.

Op deze manier zorgen we ervoor dat de gebouwen robuust zijn ingericht voor de veranderende omstandigheden van de komende eeuwen. Zo blijft het religieuze erfgoed voor heel Groningen behouden.