Fout
  • Fout bij het laden van feeddata

Zuidhorn


 

Algemeen
Zuidhorn is een wegdorp, ontstaan in de middeleeuwen op een brede keileemrug of gast. Het omliggende gebied was aan het eind van de middeleeuwen nog zeer moerassig, maar door een betere ontwatering (uitgevoerd vanuit het klooster in Aduard) groeide de omgeving van Zuidhorn uit tot een belangrijk landbouwgebied. Door de aanleg van de spoorlijn Groningen – Leeuwarden (1868) en de bouw van een station, kwam Zuidhorn zeer in trek bij rentenierende boeren, die langs De Gast en de Hoofdstraat hun villa’s lieten bouwen. Door de vestiging van verschillende overheidsdiensten, werd het dorp een centrum voor het noordelijke Westerkwartier. Het ten noorden van Zuidhorn aangelegde Van Starkenborghkanaal (1934) heeft niet geleid tot een industriële ontwikkeling van Zuidhorn. Het is nog steeds in trek als forenzendorp. Na de Tweede Wereldoorlog kwam aan de westzijde van het dorp nieuwbouw tot stand.

Exterieur
De hervormde kerk (Kerkstraat 18) is een gepleisterde kruiskerk met driezijdig gesloten koor. De forse, ongelede toren heeft zware steunberen en een achtkante, ingesnoerde naaldspits. Het westelijk deel van het gepleisterde schip is in tufsteen uitgevoerd en kan uit de twaalfde of dertiende eeuw stammen. Het koor is waarschijnlijk veertiende-eeuws. In zijn huidige vorm dateert de toren waarschijnlijk uit de zeventiende eeuw. Getuige de laat-gotische detaillering zouden de lagere en kortere transeptarmen uit de eerste helft van de zestiende eeuw kunnen dateren. De kerk is blijkens jaartalankers verbouwd in 1631 en voorzien van een vlakke zoldering met enkelvoudige balklaag op renaissance-consoles. Omstreeks 1840 heeft men het gehele gebouw gepleisterd en een vroeg-neogotische detaillering gegeven

Klik hier voor een diaserie van het exterieur


Interieur

Tot de kerkinventaris behoren een rijk gesneden preekstoel met de wapens van de families Clant en Ripperda (1649), een doophek (midden zeventiende eeuw), enkele overhuifde herenbankenm waarvan één met het alliantiewapen Derck Clant van Hanckema en Margaretha Josina Ripperda (zeventiende eeuw), een koorafscheiding met gesneden bekroning (zeventiende eeuw) en een door H.H. Freytag en F.C. Schnitger jr. gebouwd orgel (1793). Het orgel werd in 1877 gerepareerd door P. van Oeckelen. In de kerk hangen rouwborden voor Baudung Clant (overleden in 1704) en Maurits Clant (overleden in 1734). De kerkvloer bevat een aantal zestiende- en zeventiende-eeuwse zerken. Op het omringende kerkhof liggen onder meer vijf versierde zerken uit omstreeks 1860 van de familie Bindervoet en verder zerken van de familie Hora Buma.


klik op een foto voor de diaserie van het interieur 


Bronnen

Monumenten in Nederland (ISBN: 90-400-9258-3)
Het Groninger orgelbezit van Adorp tot Zijldijk

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Nieuws

Kerken alfabetisch

Tweets

by acls us