Fout
  • Fout bij het laden van feeddata

Woldendorp


 

Algemeen
Gelegen op een kwelderwal is Woldendorp in de vroege middeleeuwen als wierdedorp ontstaan. De wierde kent een radiale structuur. Bij de gevechten van eind 1945 rond de ‘Delfzijl pocket’ werd het dorp grotendeels verwoest. Na de oorlog werd het dorp herbouwd en uitgebreid langs de uitvalswegen. De Hervormde kerk (A.E. Gorterweg 11) is gelegen aan de westzijde van het dorp en is gebouwd op een afzonderlijke wierde.

Exterieur
De hervormde kerk, oorspronkelijk gewijd aan St. Petrus, is een eenbeukige kerk met recht gesloten koor en lage geveltoren. Het huidige gebouw is het schip van een romano-gotische kruiskerk uit het derde kwart van de dertiende eeuw. De muur wordt geleed door enkele hoge nissen met gedrukte spitsbogen, waarin smalle rondboogvensters zijn opgenomen. Het koor en het transept van de kerk zijn al voor 1700 gesloopt. In 1855 kreeg de kerk aan de westzijde een aanbouw met dakruiter. In april 1945 werd de kerk door oorlogshandelingen zwaar beschadigd. In 1949 werd de kerk gerestaureerd naar plannen van A.R. Wittop Koning en R. Offringa. Daarbij zijn de huidige geveltoren en de apsis-vormige uitbouw voor de preekstoel aan de oostzijde ontstaan. Het orgel werd in 1952 door M. Ruiter gebouwd.

Interieur
Het interieur wordt overdekt door twee meloenvormige koepelgewelven met acht ribben. Op deze gewelven zijn bij de restauratie grondtekeningen van schilderingen tevoorschijn gekomen. De grondtekeningen op het westelijke gewelf dateren uit omstreeks 1350, die op het oostelijke gewelf uit omstreeks 1450. Opvallend in het interieur is de wijze waarop door middel van zuilen de nissen rond de vensters worden ondersteund. Voor de toren liggen diverse grafzerken, waarvan de oudste dateert uit 1625.


klik op een foto voor de diaserie


Bronnen

Monumenten in Nederland (ISBN: 90-400-9258-3)

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Nieuws

Kerken alfabetisch

Tweets

by acls us