Fout
  • Fout bij het laden van feeddata

Westerwijtwerd


 

Algemeen
Het dorp Westerwijtwerd ontstond als wierdedorp ten oosten van de Westerwijtwerdermaar en ten noordoosten van de huidige bebouwing. Het dorp wordt rond het jaar 1000 reeds vermeld (als Widuvurd). Nadat tussen de wierde en het gehucht Engeweer in de dertiende eeuw een kerk was gebouwd, raakte de wierde ontvolkt en verplaatste het dorp zich naar de omgeving van de kerk. De wierde is rond 1900 grotendeels afgegraven. De dorpsbebouwing concentreert zich aan de westzijde van de Westerwijtwerdermaar en langs de Dorpsstraat.

Exterieur
De Hervormde kerk (Pastoriepad) is een eenbeukige, recht gesloten kerk met ongelede toren voorzien van een tentdak. De kerk en de oorspronkelijk losstaande toren dateren uit het midden van de dertiende eeuw. In het midden van de zestiende eeuw heeft men de kerk en de toren door middel van een tussenlid met elkaar verbonden. Tevens werd toen de toren verhoogd en kreeg de kerk spitsboogvensters. In de toren hangt een klok ui 1630, gegoten door André Aubertin en Nicolas Rovier. Rond 1830 is de oude, halfronde koorsluiting vervangen door de huidige rechte sluiting.

Interieur
Het interieur wordt grotendeels overwelfd door koepelgewelven met kraalvormige geprofileerde ribben. De gewelven dragen midden-dertiende-eeuwse, kleurige beschilderingen; baksteenpatronen in sierverband op de geweldvelden en natuursteenimitatie op de gewelfribben en gordelbogen. Iets jonger, daterend uit waarschijnlijk de veertiende eeuw, is een schildering van twee kampvechters op de noordmuur. Waarschijnlijk symboliseren deze kampvechters de strijd tussen Goed en Kwaad. De zeventiende-eeuwse banken zijn in de negentiende eeuw opnieuw opgesteld en aangevuld met de neoclassicistische preekstoel uit circa 1830 tegen de oostwand. Tot de inventaris behoren een preekstoel in neoclassicistische stijl (omstreeks 1830), twee rijk bewerkte gietijzeren kronen (in 1875 door G.H.E. Steenhuis geschonken) en een orgelfront zonder instrument (1902). De kerkvloer (in het koor en onder de orgelgalerij) bevat vijftien grafzerken, waarvan de oudste uit 1623 dateert. Op het schotwerk tussen kerk en toegangsportaal is laat-gotisch ijzerbeslag aangebracht. Op het kerkhof staat een betonnen grafhek in jugendstil-vormen uit omstreeks 1915.


klik op een foto voor de diaserie van het exterieur


Bronnen

Monumenten in Nederland (ISBN: 90-400-9258-3)
www.groningerkerken.nl

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Nieuws

Kerken alfabetisch

Tweets

by acls us