Fout
  • Fout bij het laden van feeddata

Westernieland


 

Algemeen
Wanneer in de 14e eeuw de eerste zeedijk is aangelegd vestigen bewoners zich op het ‘nieuwe land’. Het dorp, dat ontstond bij Pieterburen kreeg de naam Mariaburen. Ook sprak men wel van 'In den Nijenlande'. Nog altijd zegt de Groninger ‘Nijlaand’ als hij het heeft over Westernieland. Tijdens de Kerstvloed van 1717 stortte een kolkende zee zich over de dijken. Huizen en schuren verdwenen in de golven, mensen en vee werden verzwolgen. Van Mariaburen bleef weinig over. De kerk hield het en ten oosten van de kerk werd het dorp herbouwd en kreeg de naam, die we nu nog kennen: Westernieland. Ooit werd op het Wad intensief robbenjacht bedreven. Het dorp Westernieland kende daarin een eeuwenlange traditie. Men oefende een beroep uit en hoefde daar - in tegenstelling tot vandaag de dag - niet geheimzinnig over te doen. Op het kerkhof van Westernieland leggen een paar grafstenen hiervan getuigenis af. Een voorbeeld daarvan is de grafsteen van Tjark Derks Visser, waarop het volgende gedicht te lezen staat:

Tot aan zijn vijf en vijftig jaren
Heeft hij de Wadden steeds bevaren
Zeehonden vangen was zijn werk
Bij vlijt en zuinigheid zoo sterk
Om zes en dertig jaar alhier
Te leven als oud rentenier


Exterieur
De hervormde kerk (Schaapweg) is een recht gesloten, eenbeukige kerk voorzien van een ongelede toren met zadeldak. Het schip met de spitsboogvensters is vermoedelijk veertiende-eeuws, maar werd in 18321 ingrijpend verbouwd en gepleisterd. In de laat-middeleeuwse toren, waarvan de westgevel is vernieuwd, hangt een klok uit 1753, gegoten door J. Brochardt.

Interieur
Tot de inventaris behoren een preekstoel met rijk snijwerk en het wapen van de familie Tamminga (omstreeks 1660), een herenbank uit de zeventiende eeuw en in 1893 door de Fa. P. van Oeckelen en Zonen gebouwd orgel. In verband met de geringe ruimte en de aanwezigheid van een grote balk boven het orgel werd indertijd een afdekking van de kas achterweg gelaten. In de kerk bevinden zich een aantal grafzerken uit de zeventiende en acttiende eeuw. Een aantal daarvan is voorzien van fraaie gedichten. Een voorbeeld daarvan is de zerk Eize Wyrzema (Lied van de Provenciale Staatsvergadering, zyl- en dykregter, ouderling en mede collatoor van Eenrum), waarop het lezen staat:

Hier legt een exemplaar van deugd dan vreugd,
van reeden en zeeden
Een landman boven veele
In bouwkonst uitgeleesen
Een zanger zeer berucht
In thoonen hoog verheeven
Een kroon voor ’t naageslagt
Die eeuwig wel zal weezen


Op het graf van dominee Albertus Wiersema, die overleed op 28 januari 1806, valt het volgende te lezen:

Men vindt in deze grot
Het stoflyk overschot Van wiersma, die weleer
Den standaard van zyn Heer
Voor ’t volk van ’t nielandt
Veel jaren heeft geplant
Zyn geest nam hoger vlugt
En schept nu ruimer lugt
Terwyl zich onbewust
Zyn lyk hier eenzaam rust
En door een stille hand
Ontkiemt in schoner plant


In deze kerk werd op 15 oktober 1944 Frederik Jan Georg door zijn vader ds. De Jonge gedoopt. Op 30 augustus 1944 zag de cabaretier Freek de Jonge het levenslicht in de naastgelegen Weem (=pastorie) van Westernieland.


klik op een foto voor de diaserie van het exterieur


Bronnen

Monumenten in Nederland (ISBN: 90-400-9258-3)
Het Groninger orgelbezit van Adorp tot Zijldijk
http://www.dodenakkers.nl/plaatsen/westernieland.html

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Nieuws

Kerken alfabetisch

Tweets

by acls us