Fout
  • Fout bij het laden van feeddata

Westerdijkshorn


 

Algemeen
In de ‘hoek’ of ‘horn van de dijk ter hoogte van Bedum ontstond het gehucht Westerdijkshorn. In de twaalfde eeuw werd er op een aan de zuidkant van het gehucht opgeworpen wierde een kerkje gesticht. Het maakte Westerdijkshorn tot een kerkdorp met een eigen kerkelijke gemeente. Van de kerk is helaas geen afbeelding bewaard gebleven, terwijl ook elke beschrijving ervan ontbreekt. Aangenomen mag worden, dat er weinig verschil in bouw en grootte zal hebben bestaan met het uit dezelfde tijd daterende kerkje van het nabijgelegen Onderwierum en waarvan wel een tekening bekend is. Overleden dorpelingen werden in de "heilige grond" rond de kerk ter aarde besteld. Zo ontstond het kerkhof, waarop in de zuidwesthoek in de vijftiende eeuw een vrijstaande klokkentoren werd gebouwd. Op de nog in de tegenwoordige toren hangende oude luidklok - in de laatste oorlog door de bezetters weggehaald, maar na de bevrijding uit Duitsland teruggebracht - komt de volgende inscriptie voor: ‘Die collatooren van Westerdijkshorn hebben my doen gieten door Wilh. Jakobus de Vrij Anno 1658 als Peter Klaessens en Jacob Boelens Kerkvoogden waren. Groningae J. Leeuwe Collator F. Wilkens Collator A. Veeleker Collator C. Sieman Pastoor’.Tot 1686 is Westerdijkshorn een zelfstandige gemeente met een eigen voorganger. Dan beginnen kennelijk de nadagen voor het dorp te naderen. De bevolking neemt in aantal af en het kerkbezoek houdt daarmee gelijke tred. Gedurende heel de achttiende eeuw is Westerdijkshorn kerkelijk verbonden met de kerkgemeenschap van Onderwierum. De predikant van dat dorp komt voor het leiden van de kerkdienst naar Westerdijkshorn, maar als dat de moeite niet meer loont, moeten de kerkgangers naar Onderwierum trekken. De kerk raakt buiten gebruik - alleen de doop- en trouwplechtigheden vinden er tot haar verdwijnen in nog plaats - en zij vervalt meer en meer. In 1802 wordt tot afbraak besloten, naar het in de volksmond heet om te voorkomen, dat de in aantal toenemende ‘Mennonieten’ uit de omgeving er voor hum diensten beslag op zouden gaan leggen. Het kerkhof blijft in gebruik en de luidklok in de gespaard gebleven toren doet daarbij regelmatig dienst.

Exterieur

De vrijstaande klokkentoren heeft twee geledingen met een kruisend zadeldak dat wordt bekroond door een achtkante lantaren. De toren kreeg zijn huidige eclectische vorm bij een verbouwing in 1872. In 1976 is de toren van Westerdijkshorn gerestaureerd. In het jaar daarvoor is de toren door de gemeente Bedum voor een symbolisch bedrag van één gulden overgenomen van de stichting ‘Het Groninger Landschap’. De thans nog op het kerkhofje voorkomende grafzerken, waaronder een enkele uit de zeventiende eeuw - een aantal is ook gebruikt voor ‘looppad’ naar de naast liggende boerderij - laten duidelijk plaats en omvang van de kerk zien. Bij het aanleggen van aardgasbuizen naar deze boerderij stootte men op de fundamenten van kerk en/of toren.


klik op een foto voor de diaserie


Van de heer Henk de Boer ontving ik via email een serie luchtfoto's van Westerdijkshorn. Klik hieronder voor een diaserie.


Bronnen

Monumenten in Nederland (ISBN: 90-400-9258-3)
http://www.xs4all.nl/~loenenwj/mainmenu.html

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Nieuws

Kerken alfabetisch

Tweets

by acls us