Fout
  • Fout bij het laden van feeddata

Warffum

Algemeen
Het wierdedorp, met haar rechthoekige structuur, ontstond in de Middeleeuwen op een kwelderwal. Het dorp wordt rond 800 voor het eerst vermeld als ‘Werfhem’. De hoofdstructuur bestaat uit evenwijdige rechte straten in noord-zuidrichting. De bebouwing was vanouds geconcentreerd tussen de Oosterstraat en de Torenweg. In de tweede helft van de negentiende eeuw trad de verdichting van de bebouwing op en groeide het dorp uit langs de uitvalswegen, zoals de Westervalge en de Oostervalge, de Oosterstraat en de Noorderstraat. Die groei zette na 1900 door en er ontstonden kleine nieuwbouwwijken zoals rond 1933 de wijk Helpman. Hier werd op basis van de Landarbeiderswet (19181) een twintigtal landarbeiderswoningen van het krimpjestype gebouwd. In het dorpscentrum bevindt zich het Openluchtmuseum Het Hoogeland. Omdat een deel van het museum bestaat uit de bestaande dorpsbebouwing, voegt het zich naadloos in het dorpsbeeld.

Exterieur
De Hervormde kerk (Torenweg 18) is een gepleisterde eenbeukige zaalkerk met driezijdige koorsluiting en een ongepleisterde, ongelede westtoren met ingesnoerde spits. Het lange schip is van oorsprong romaans maar nu niet meer als zodanig herkenbaar, onder meer vanwege de hoge vensters. Het herbouwde koor dateert waarschijnlijk uit de tweede helft van de zestiende eeuw. De toren verrees in 1638 en heeft hoekblokken, spitsboogvormige galmgaten en een wijzerplaat uit 1872. De nieuw aangebouwde ‘deftige hooge steenen toren’ werd gebouwd ter vervanging van een oude vrijstaande zadeldaktoren. In 1772 onderging de toren uitgebreide herstelwerkzaamheden, waarbij een grote gescheurde klok uit de toren werd verwijderd. In de zomer van 1773 werd die klok door Claudius Fremy hergoten. De kerk werd bepleisterd toen het gebouw (naar ontwerp van N.W. Lit) een neogotisch uiterlijk kreeg. Tijdens deze werkzaamheden werd het schip voorzien van een houten tongewelf dat op dezelfde hoogte werd aangebracht als het netgewelf van het koor. Neogotisch zijn met name het zuidportaal en de toen aangebrachte toegang naar de koorsluiting. Sinds de restauratie uit 1972 is de toren weer ontpleisterd.


Klik op een foto voor het exterieur Interieur
Tot de kerkinventaris behoort onder andere een uit 1786 daterende preekstoel een doophek en banken. Het orgel dateert uit 1812 en werd gebouwd door J.W. Timpe. Het snijwerk is van de hand van M. Walles en Zn. Midden op de balustrade werd een voorlezerslessenaar aangebracht. Het koororgel is in 1993 gebouwd door de duitse orgelmaker Georg Baltes uit Rocherath (België).

 


Klik op een foto voor het interieur 


Bronnen

Het Groninger orgelbezit van Adorp tot Zijldijk
Monumenten in Nederland (90-400-9258-3)
http://home.hccnet.nl/aj.de.haan

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Nieuws

Kerken alfabetisch

Tweets

by acls us