Fout
  • Fout bij het laden van feeddata

Usquert

Algemeen
Het wierdedorp Usquert ontstond voor het begin van de jaartelling als radiale wierde op een kwelderwal. Het dorp wordt in de negende eeuw voor het eerst vermeld als ‘Wyscwyrd’. Usquert was niet alleen een landbouw-, maar ook een visserdorp. De bebouwing concentreerde zich voor 1850 langs de ringweg (ossengang) van de wierde Deze ossengang werd gevormd door de Raadhuisstraat en de Hoogtjestraat, om aan het einde daarvan naar het oosten toe de Hoofdstraat te kruisen en zo’n 100/200 m ten oosten van de Hoofdstraat naar het noorden toe aan sluiten op de Raadhuisstraat. Aan de in 1893 opengestelde spoorweg Sauwerd - Roodeschool kreeg Usquert in een station (in 1972 afgebroken). Langs de spoorlijn werd de Stationsstraa aangelegd, waarlangs de villa's verrezen. Na 1900 vond verdichting van de bebouwing plaats. 

Exterieur
De aan Petrus en Paulus gewijde Hervormde kerk (Kerkstraat) is een gepleisterde driezijdig gesloten zaalkerk met zadeldak; de westtoren heeft drie geledingen en een hoge spits. De schipmuren bestaan voor een groot deel van twaalfde-eeuws tufsteen dat een grote brand in 1231 heeft overleefd. De kerk is nadien in baksteen verhoogd en verlengd en, wellicht later, van een driezijdige koorsluiting voorzien. De kerk kreeg in 1863 een bepleistering en detaillering in de stijl van de Willem II-gotiek naar ontwerp van J.F. Scheepers. De neogorische toren verrees in 1869 naar ontwerp van P.K. Nienuis. In de toren hangen een klok uit 1405, gegoten door Hermannus, en een klok uit 1690, gegoten door G. Schimmel. Bij een kerkrestauratie in 1989-1990 heeft men het schip en koor een Bentheimergele kleur gegeven. De kerk is sinds 1977 in het bezit van de Stichting Oude Groninger Kerken.


Klik op een foto voor het exterieur 
{googleAds}<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-8392656752326045";
/* 468x60, gemaakt 16-1-10 0 kerken1 */
google_ad_slot = "6116829989";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>{/googleAds}Interieur
Tot de kerkinventaris behoren een preekstoel met het wapen van Alberda en twee overhuifde herenbanken, alle gemaakt in 1755-1756 in de werkplaats van J.D. Brugma met snijwerk in Lodewijk XV- en Lodewijk XVI-motieven. Het orgel werd in 1852 gebouwd door P. van Oeckelen (1940 gewijzigd). In 2008 vonden voor het laatst werkzaamheden aan het orgel plaats. Reeds rond de Reductie beschikte de kerk overigens over een orgel. In de geschiedenis van het orgel duiken bekenden namen op als Johannes Huis (1665), Andreas de Maer (1670) en A.A. Hinsz (1748). Van de grafzerken in de kerk dateert de oudste uit 1698. Op de oostwand van de kerk zijn restanten van muurschilderingen uit de late middeleeuwen zichtbaar. Onder andere zijn Maria en Petrus herkenbaar in een fragment uit het Laatste Oordeel.

 


Klik op een foto voor het interieur 
{googleAds}<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-8392656752326045";
/* 468x60, gemaakt 16-1-10 0 kerken1 */
google_ad_slot = "6116829989";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>{/googleAds}


Bronnen

Het Groninger orgelbezit van Adorp tot Zijldijk
Monumenten in Nederland (90-400-9258-3)
http://www/oudegroningerkerken.nl
http://www.usquert.nl

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Nieuws

Kerken alfabetisch

Tweets

by acls us