Fout
  • Fout bij het laden van feeddata

Ulrum


 

Algemeen
Het dorp Ulrum ontstaan op twee grote, door een watergang gescheiden, wierden. Deze wierden kennen een rechthoekige structuur. Deze structuur is vandaag de dag nog goed te herkennen in het stratenpatroon van de oostelijke wierden. De hervormde kerk (H. de Cockstraat 5) is gelegen op de westelijke wierde.In de tweede helft van de negentiende eeuw ontwikkelde Ulrum zich tot een centrum voor het omliggende agrarische gebied. Na 1945 is het dorp vooral in oostelijke richting uitgebreid.

Exterieur
De van oorsprong uit de twaalfde eeuw stammende romaanse kerk, werd in de dertiende eeuw in oostelijke richting uitgebreid met drie traveeën in romano-gotische trant. In de zestiende eeuw werd het romaanse gewelf afgebroken en werd de helft van de travee benut voor de bouw van een uit vier geledingen bestaande toren. Deze toren werd binnen de noord- en zuidmuur opgetrokken. Het resterende traveedeel kreeg een ribloos koepelgewelf. Het oostelijke muurgedeelte van de toren werd hogerop 52 centimeter overbouwd om, vanuit het rechthoekige grondplan, tot een vierkant bovendeel te komen. In 1630 kreeg de toren haar huidige vorm. Bij een ingrijpende restauratie van kerk en toren in 1916-1917 (onder leiding van Rijksbouwmeester C.H. Peters) zijn de later ingebrachte gotische vensters vervangen door romano-gotische vensters. Bij deze restauratie werden oude pleisterlagen, waarop zich muurschilderingen bevonden verwijderd. In en om dit kerkgebouw vonden de gebeurtenissen plaats die voerden tot de Afscheiding van 1834 onder leiding van Ds. Hendrick de Cock.


klik op een foto voor de diaserie van het exterieur


Interieur

Tot de inventaris van de kerk behoren een herenbank met gesneden opzetstuk dat is voorzien van het alliantiewapen van het echtpaar Van In en Kniphuizen-Lewe (omstreeks 1660), een preekstoel naar ontwerp van Jan Bitter met snijwerk van Casper Struiwig (omstreeks 1745) en een door N.A. Lohman gemaakt orgel (1806). In 1867 werkte P. van Oeckelen aan het orgel. In de toren hangt een klok uit 1478, gegoten door Hermannus Overney en een klok uit 1698, gegoten door Petrus Overney.


klik op een foto voor de diaserie van het interieur


Bronnen

Monumenten in Nederland (ISBN: 90-400-9258-3)
Het Groninger orgelbezit van Adorp tot Zijldijk

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Nieuws

Kerken alfabetisch

Tweets

by acls us