Fout
  • Fout bij het laden van feeddata

Tolbert


 

Algemeen
Het dorp Tolbert ontstond in de Middeleeuwen als lintvormige agrarische nederzetting. Door uitbreidingen van woonbebouwing en bedrijventerrein groeiden de dorpen Leek en Tolbert in de twintigste eeuw aan elkaar.

Exterieur
De Hervormde kerk (Hoofdstraat 48) is een eenbeukige zaalkerk en een ongelede toren met zadeldak. De kerk is omstreeks 1290 gebouwd; van de kerk is het koor het oudst, het schip is iets jonger. Het koor stamt uit de eerste helft van de dertiende eeuw en heeft een eenvoudige topgevel met romaanse vensternissen. Ook het onderste deel van de rijzige toren stamt uit die tijd. In de rond 1600 verhoogde toren hangt een klok uit 1660, gegoten door J. Balthasar. Het oorspronkelijk overwelfde schip kwam in de veertiende eeuw tot stand. De kerk ligt op een ruim kerkhof.

Interieur
Tot voor kort was het koor afgesloten van het schip en deed het in de loop der tijd onder anderen dienst als school en consistorie. Sinds de restauratie van1994 kan het koor (door het openen van de deuren in de scheidingswand) weer aan de kerkruimte worden toegevoegd. Tot de kerkinventaris behoren drie eenvoudige achttiende-eeuwse banken en een door P. van Oeckelen gebouwd orgel uit 1857. Voordien was er geen orgel in de kerk aanwezig. Het instrument is geheel origineel bewaard gebleven. Rond de eeuwwisseling is het orgel gerestaureerd.


klik op een foto voor de diaserie


Bronnen

Monumenten in Nederland (ISBN: 90-400-9258-3)
Het Groninger orgelbezit van Adorp tot Zijldijk

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Nieuws

Kerken alfabetisch

Tweets

by acls us