Fout
  • Fout bij het laden van feeddata

Tinallinge


 

Algemeen
Het dorp Tinallinge ontstond in de middeleeuwen op een grote rechthoekige wierde. Deze wierde werd reeds in de prehistorie bewoond. Behoudens de kerk en enkele boerderijen en landarbeiderswoningen is de wierde onbebouwd.

Exterieur
De Hervormde kerk (Kerkpad 8), is een deels gepleisterde, recht gesloten eenbeukige kerk met boven de westingang een geveltoren met achtzijdige spits. Eertijds had de kerk op het westeinde een spitse dakruiter. Het gebouw had het zwaar te verduren tijdens de Kerstvloed van 1717. De oorspronkelijk dertiende-eeuwse kerk is blijkens een gevelsteen in 1903 ingrijpend verbouwd. Toen is ook de oostgevel herbouwd.

Interieur
Tot de kerkinventaris behoren een preekstoel (1660) en banken met gesneden bekroningen en wangstukken (achttiende eeuw). Tijdens de herstelling na de Kerstvloed van 1717 werden waarschijnlijk de gewelven vervangen door een balkenzoldering. Het oude orgel was, blijkens bewaarde gebleven opschriften in 1549 gebouwd en in 1557 geschilderd door ‘Hinirck Maler van Bremen’. Het instrument werd in de achttiende eeuw verwaarloosd en rond 1818 gesloopt. Pas in het begin van de twintigste eeuw kreeg de kerk opnieuw een orgel.


Klik op een foto voor de diaserie


Bronnen

Monumenten in Nederland (ISBN 90-400-9258-3 )
Het Groninger Orgelbezit van Adorp tot Zijldijk

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Nieuws

Kerken alfabetisch

Tweets

by acls us