Fout
  • Fout bij het laden van feeddata

Thesinge


 

Algemeen
Het wierdedorp Thesinge kent een rechthoekige structuur en is gelegen op een vroegere kwelderwal. Het dorp werd al genoemd in 786. Op de wierde werd tussen 1183 en 1198 het benedictijner dubbelklooster Germania gesticht. Na vernieling van het klooster in 1584, volgde in 1629 de afbraak van de meeste resterende kloostergebouwen. Rond die tijd kreeg het dorp via de Thesingermaar een verbinding met het Damsterdiep. Nabij Thesinge vonden in 1959 de eerste Groninger gasboringen plaats.

Exterieur
De Hervormde kerk (Kapelstraat 2), oorspronkelijk gewijd aan St. Felicitas, is een zaalkerk met dakruiter en een uitwendig veelhoekig en inwendig halfrond gesloten koor. Het gebouw gaat terug op de in de tweede helft van de dertiende eeuw gebouwde kerk van het toenmalige benedictijnerklooster. Daarvan resteert alleen het koor met siervlechtwerk in de nissen aan de voorzijde en langs de koorrand. In 1786 werd de oorspronkelijke kerk grotendeels afgebroken. Men verwijderde de gewelven en verlaagde het resterende koordeel. Aan de westzijde werd een recht gesloten travee toegevoegd. Ook zijn toen het plafond, het schilddak en de dakruiter aangebracht. Sinds 1971 is de kerk in eigendom bij de Stichting Oude Groninger Kerken. In jaren 1973 en 1974 werd de kerk gerestaureerd.

Interieur
Inwendig wordt de noordwand geleed door twee ranke wandzuilen met rijke bakstenen kapitelen. Het koor heeft diepe vensternissen. Tot de kerkinventaris behoren een preekstoel (1630), een offerblok (1795) en een door R. Meijer gebouwd orgel (1873).


Klik op een foto voor de diaserie


Bronnen

Monumenten in Nederland (ISBN 90-400-9258-3 )
Het Groninger Orgelbezit van Adorp tot Zijldijk

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Nieuws

Kerken alfabetisch

Tweets

by acls us