Fout
  • Fout bij het laden van feeddata

Stitswerd


 

Algemeen
Het wierdedorp Stitswerd ontstond in de middeleeuwen op een op een oeverwal in het lage middengebied van een kwelderwal. Het dorp is na 1850 nauwelijks uitgebreid.

Exterieur
De Hervormde kerk (Stitswerderweg 8), is een gepleisterde, recht gesloten zaalkerk met schilddak en dakruiter. Aan de noord- en oostzijde zijn nog resten muurwerk uit de tweede helft van de dertiende eeuw aanwezig. Tot 1653 had de kerk een toren die werd omschreven als “een gantsch ruineusen en vervallen steenen toorn”. De dakruiter met ingesnoerde spits dateert uit 1656, maar heeft mogelijk oudere onderdelen. In 1656 werd niet alleen gewerkt aan de kerk, maar ook aan de “toorn, pastorije ende schoele”. In de dakruiter hangt een klok uit 1439. De huidige vorm van de kerk kwam tot stand na een ingrijpende verbouwing rond 1850. Het pleisterwerk met schijnvoegen is eveneens negentiende-eeuws.

Interieur
Het interieur wordt overdekt door een vlakke zoldering. Tot de kerkinventaris behorend een preekstoel (tweede kwart zeventiende eeuw) en enige zerk (waarvan de oudste uit 1639 dateert). Een orgel heeft er voor deze kerk nooit ingezeten.


Klik op een foto voor de diaserie


Bronnen

Monumenten in Nederland (ISBN 90-400-9258-3 )
Het Groninger Orgelbezit van Adorp tot Zijldijk

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Nieuws

Kerken alfabetisch

Tweets

by acls us