Fout
  • Fout bij het laden van feeddata

Onstwedde

 


Algemeen
Het dorp Onstwedde ontstond in de twaalfde eeuw in het beekdal van de Mussel Aa. Het esdorp ontwikkelde zich rond twee brinken; 't Wold aan de noordzijde bij de weg naar Wedde en t Loug aan de zuidzijde bij de splitsing van de wegen naar Stadskanaal en Vlagtwedde. Een omgrachte kerk verrees aan de zuidoostelijke kant van het dorp. Oorspronkelijk was Onstwedde de hoofdplaats van het gebied, maar na 1882 verplaatste het bestuurlijke centrum zich naar Stadskanaal. De woeste gronden rondom het dorp werd rond 1900 ontgonnen, waarna in het dorp zelf een verdichting van bebouwing plaatshad. Na de Tweede Wereldoorlog heeft deze ontwikkeling zich voortgezet.

Exterieur
De Hervormde kerk (Kerklaan 9), oorspronkelijk gewijd aan St. Nicolaas, is een forse eenbeukige kerk met driezijdig gesloten koor en een toren met twee geledingen met een gemetselde, ingesnoerde naaldspits. De onderbouw van de toren is vermoedelijk veertiende-eeuws. Als toren met gemetselde spits is deze vergelijkbaar met die te Schildwolde en de in 183 ingestorte toren van Holwierde. Deze drie torens worden de Juffertorens genoemd. Een legende verbindt deze drie torens met elkaar. De laatgotische kerk stamt uit circa 1500. In 1837 hebben verbouwingen aan de kerk en de toren plaatsgehad. De toren is in 1895 gerestaureerd. In 1984 vond een restauratie van de kerk plaats.

Interieur
Het interieur is overdekt door eenvoudige netgewelven over schalken en een stergewelf over de sluiting. Bij een ingrijpende restauratie van de kerk in 1928-1930 naar plannen van G. van Hoogevest, is het portaal aan de westzijde vernieuwd. Het portaal heeft echter nog wel een gedenksteen met het jaartal 1713. Tijdens de restauratie van 1928-1930 kreeg de kerk ramen aan de noordkant en een consistorie aan de zuidkant. Ook de inventaris is vernieuwd; het oude, uit 1324 stammende doopvont, keerde in 1991 terug, nadat het eeuwenlang elders had gehuisd. In de toren hangt een klok, in 1812 gegoten door M. Fremy en A. van Bergen & Zn, H. van Bergen en C. Fremy. Het orgel dateert uit 1984 en werd gebouwd door S.F. Blank. Het instrument verving een pneumatisch instrument uit 1912, gebouwd door A.S.J. Dekker


klik op een foto voor de diaserie


Bronnen

Monumenten in Nederland (ISBN: 90-400-9258-3)
Het Groninger orgelbezit van Adorp tot Zijldijk

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Nieuws

Kerken alfabetisch

Tweets

by acls us