Fout
  • Fout bij het laden van feeddata

Oldehove


Algemeen
Het komdorp Oldehove ontstond in de middeleeuwen op een hoog opgeslibde kwelderwal. In het midden van het dorp staat de Hervormde kerk. De Schipvaart is een gedempte haven aan de oostzijde van het dorp, waar het Oldenhoofse diep eindigde. Aan de westzijde van het dorp kwam na de Tweede Wereldoorlog nieuwbouw tot stand.

Exterieur
De Hervormde kerk (Kerkpad 2), oor­spronkelijk gewijd aan St.-Ludgerus, is een eenbeukige, recht gesloten kerk met een forse ongelede toren met zadeldak. De oorspronkelijk overwelfde kerk zal uit de dertiende eeuw dateren. De noordgevel is vrijwel gaaf bewaard gebleven. De waarschijnlijk vijftiende-eeuwse toren, die gelijkvloers grote spitsboognissen en aanzetten voor een koepelgewelf bezit, kreeg in 1664 aan de zuidzijde een nieuw ingangsportaal in classicistische stijl. Tijdens de restauratiewerkzaamheden in 1970 werden twee grafkelders gevonden, waarvan één de fraai bewerkte tombe bevat voor de Weense gravin Margaretha von Cobentzel.

Interieur
Tot de kerkinventaris behoren een preekstoel en herenbanken uit de 17de eeuwen een door de gebroeders Van Oeckelen gebouwd orgel (1903). De kerk bevat verder een grafkelder van de familie Rip­perda, met daarin de zandstenen sarco­faag van Margaretha gräfin Von Coblenz (t1730), echtgenote van RudolfLuirt Ripperda. Ten slotte is er een witmarme­ren steen die herinnert aan Douwe en Aedsge Martens Teenstra, inpolderaars van de Ruigezandpolder in 1794. Het orgel werd in 1903 bekostigd uit een legaat van de heer P. Raven. Het instrument, dat was gebouwd door de Fa. P. van Oeckelen en Zonen, is nog geheel origineel, behoudens de toevoeging van een windmotor. In 1971 werd het orgel gerepareerd door M. Ruiter, waarbij enkele pijpen werden vernieuwd. Het orgel staat op een galerij tegen de westmuur. De naaldhouten kas was voor 1970 lichtbruin geverfd, maar kreeg bij de kerkrestauratie een lichtgroene kleur met goudkleurig snijwerk.


klik op een foto voor de diaserie


Bronnen

Monumenten in Nederland (ISBN: 90-400-9258-3)
Het Groninger orgelbezit van Adorp tot Zijldijk

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Nieuws

Kerken alfabetisch

Tweets

by acls us