Fout
  • Fout bij het laden van feeddata

ObergumAlgemeen
De historie en ontwikkeling van Obergum kan niet los worden gezien van haar zusterdorp: van oorsprong vormt Obergum namelijk een van de drie delen van het dorp Winsum. Naast Obergum gaat het hier om Winsum ten zuiden van het Winsumerdiep en Bellingeweer, dat op het kerkhof na geheel verdwenen is. Deze drie dorpen lagen elk op een wierde. Aangezien de Hunze oorspronkelijk vrij dicht langs Winsum stroomde, werd het dorp al vroeg een belangrijke handelsnederzetting, die in 1057 markt-, munt en tolrecht kreeg. Daarna stagneerde de verdere ontwikkeling, waardoor Winsum niet tot een stad is uitgegroeid. In 1267 stichtten de dominicanen op de wierde van Winsum een van de belangrijkste kloosters van Groningen. In de kloosterkerk, die omstreeks 1600 werd gesloopt, vergaderden in de zestiende eeuw nog de Staten van de Ommelanden. Aan weerszijden van het waarschijnlijk voor de afwatering gegraven Winsumerdiep concentreerde zich later de bebouwing. In de tweede helft van de negentiende eeuw groeide het dorp Winsum naar de zuidzijde uit langs de weg naar Groningen (Hoofdstraat). De aanleg van de spoorlijn Sauwerd – Roodeschool (1893) en de bouw van het stations speelden hierbij een belangrijke rol. Het dorp is na de Tweede Wereldoorlog vooral naar het zuiden en oosten vergroot. Het centrum (Winsum – Obergum) is een beschermd dorpsgezicht.

Exterieur
De hervormde kerk (Kerkpad 14), gelegen op het hoogste deel van een wierde, is een eenbeukige kerk met driezijdig gesloten koor en een ongelede toren met zadeldak. De kerk is in de eerste helft van de dertiende eeuw gebouwd. In de vijftiende eeuw is de kerk naar het oosten verlengd. De veertiende-eeuwse toren stond oorspronkelijk vrij; hij is later met de kerk verbonden. In de noordoostelijke gevel van het koor is van baksteen een roedemaat gemetseld. De verbouwing van de toren zijn te dateren aan de hand van jaartalankers uit 1706 en een sluitsteen met het jaartal 1790. In de toren zitten resten van een koepelgewelf. Het uurwerk in de toren is zeventiende-eeuws.Door verwaarlozing en een in 1964 aangevangen 'restauratie' zijn zowel het gebouw als de waardevolle inventaris ernstig geschonden. De kerk is sinds 1970 eigendom van de Stichting Groninger Kerken.

Interieur

Het kerkinterieur werd in 1844 verbouwd en in 1971 is de hele kerk gerestaureerd. Tot de inventaris behoren een preekstoel in Lodewijk XV-stijl met wapens van Van Nyeveen, Sichterman en Vinkers (1780), een eenvoudige avondmaalstafel (1790) en een herenbank (eind achttiende eeuw). In het koor staat sinds 1971 een kabinetorgel van H.H. Hess uit ca. 1775; het binnenwerk is grotendeels vernieuwd.


klik op een foto voor de diaserie


Bronnen

Monumenten in Nederland (ISBN: 90-400-9258-3)
Het Groninger orgelbezit van Adorp tot Zijldijk www.groningerkerken.nl

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Nieuws

Kerken alfabetisch

Tweets

by acls us