Fout
  • Fout bij het laden van feeddata

MidwoldeAlgemeen
Het wegdorp Midwolde is in de middeleeuwen ontstaan op een oost-west-gerichte zandrug, die als ontginningsas voor het veenachtige gebied heeft gediend. Het dorp is aan de zuidzijde begrensd door het landgoed Nienoord en wordt aan de zuidwestzijde genaderd door de nieuwbouw van Leek.

Exterieur
De hervormde kerk (Hoofdstraat 134) is een eenbeukige kerk met een smaller, recht gesloten koor en een slanke, ongelede toren met zadeldak. Het schip en het onderste deel van de toren dateren uit de tweede helft van de twaalfde eeuw. Het schip heeft aan de noordzijde drie rondboogvensters. Het koor kwam in de dertiende eeuw tot stand. In de veertiende of de vijftiende eeuw kreeg het koor een rechte koorsluiting en werd de toren verhoogd. Bij een ingrijpende restauratie in 1910 heeft men het koor uitwendig beklampt en inwendig het stenen tongewelf vervangen door een houten gewelf. Tussen 1984 en 1986 werd de kerk opnieuw gerestaureerd en kreeg de toren een nieuw fundament.


Klik op een foto voor de diaserie van het exterieur


Interieur
Het interieur heeft een zeer rijke inventaris, die grotendeels in opdracht van de bewoners van Nienoord is vervaardigd. De belangrijkste is de marmeren graftombe van de hand van Rombout Verhulst. Deze tombe werd in 1664 – 1999 opgericht in opdracht van Anna van Ewsum (overleden in 1714) voor haarzelf en voor haar eerste man, Carel Hieronymus van In- en Kniphuisen (overleden in 1664). Waarschijnlijk in 1714 werd de door Bartholomeus Eggers reeds omstreeks 1690 gebeeldhouwde figuur van haar tweede overleden echtegenoot, Georg Wilhelm van In- en Kniphuisen (overleden in 1709) toegevoegd. Tot de inventaris behoren verder een eikenhouten portal voorzien van vazen en opzetstuk (circa 1660), een herenbank met geschilderde kwartierwapens (1660) en overhuiving met alliantiewapen (circa 1670) en een fraai gesneden preekstoel naar ontwerp van Allert Meijer en uitgevoerd door Mencke Molaan, met snijwerk van Jan de Rijk (1711). Het orgel met beschilderde luiken werd tussen 1657 en 1660 gebouwd door A. de Mare, met gebruikmaking van een door L. Eekman voor De Nienoord gebouwd huisorgel uit 1630. A. de Mare maakt bij de bouw tevens gebruik van delen (kas, windlade en pijpwerk) van een voorheen mogelijk reeds in de kerk aanwezig orgel. In de kerk hangen een vierkant rouwbord voor Casper van Ewsum uit 1639 en zeven rouwborden uit de periode 1664 – 1768 voor leden van het geslacht Van In- en Kniphuisen. Aan de zuidwestzijde zitten gebrandschilderde ramen van F. Nicolas & Zn. (1912) met onder andere renaissancistische motieven.


Klik op een foto voor de diaserie van het interieur


Bronnen
Monumenten in Nederland (ISBN: 90-400-9258-3)
Het Groninger orgelbezit van Adorp tot Zijldijk

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Nieuws

Kerken alfabetisch

Tweets

by acls us