Fout
  • Fout bij het laden van feeddata

MiddelbertAlgemeen
Het dorp Middelbert is in de vroege middeleeuwen ontstaan ten oosten van Hunze, toen dit moerassige en beboste veengebied vanaf de woonkernen aan de Hunze in ontginning werd gebracht. De naam Middelbert komt in de tiende of elfde eeuw als ‘Middische’ (Middijk) voor. De achtervoeging ‘bert’ betekent ‘buurt’. De bebouwing van het wegdorp hoofdzakelijk langs de Middelberterweg. Ten noorden van de kerk loopt nog een kerkenpad uit de richting Klein-Harkstede, voorheen ook verder richting Euvelgunne.

Exterieur
De Hervormde Kerk (Middelberterweg 13) is een eenbeukige kerk met driezijdig gesloten koor en aan de westzijde een forse dakruiter met achtkante spits. Het romano-gotische schip kwam waarschijnlijk rond 1200 tot stand. Circa 50 jaar later werd de kerk naar het westen uitgebreid. In 1731 werd de westgevel vernieuwd en plaatste men de huidige dakruiter. De koorsluiting is in 1767 op dezelfde grondslag herbouwd. In dit jaar werden ook de huidige spitsboogvensters zijn aangebracht. In 1905 kreeg de westgevel gietijzeren vensterarceringen. De kerk is in de jaren 1975 – 1977 gerestaureerd, waarbij het in 1905 aangebrachte pleisterwerk is verwijderd. Sinds 1974 is de kerk in eigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken. De dakruiter wordt bekroond door een windvaan met het wapen van de stad Groningen. Inwendig is nog een aantal van de oorspronkelijk twaalf nisjes voor de apostellichten bewaard; ze zijn deels door wijdingskruisen gemarkeerd.

Interieur
Inwendig heeft de kerk een vlak, achttiende-eeuws balkenplafond. Tot de inventaris behoren een preekstoel en doophek in Lodewijk XIV-stijl (1743), beide naar bestek van J.D. Brugma, enkele herenbanken (omstreeks 1750) en herenbanken met gesneden achttiende-eeuwse opzetstukken. De kerkvloer bevat talrijke grafzerken, waarvan de oudste uit 1601 dateert. Het orgel werd in 1822 gebouwd door J.W. Timpe. Op enkele kleinigheden na, is het instrument nog volledig in originele staat. Onder het orgel bevindt zich een wand met schijndeuren. Behalve een collectie grafstenen liggen in de vloer twee altaarstenen, waarschijnlijk voor de zijaltaren.


Klik op een foto voor de diaserie


Bronnen
Monumenten in Nederland (ISBN: 90-400-9258-3)
Het Groninger orgelbezit van Adorp tot Zijldijk
www.groningerkerken.nl

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Nieuws

Kerken alfabetisch

Tweets

by acls us