Fout
  • Fout bij het laden van feeddata

LeensAlgemeen
Het wierdedorp Leens is in de middeleeuwen ontstaan. De oudste bewoning gaat terug tot de negende eeuw. In de negentiende eeuw vestigden zich veel rentenierende boeren langs de weg van Ulrum naar Wehe-den-Hoorn en vervulde het dorp een centrumfunctie voor de omgeving. In de laatste decennia is het dorp in zuidelijke richting uitgebreid.

Exterieur
De hervormde kerk, oorspronkelijk gewijd aan St. Petrus, is een eenbeukige kruiskerk met gesloten, halfrond koor en een ongelede toren. Het kerkgebouw kwam in eerste aanleg gereed rond 1150, de tijd dat er nog werd gebouwd met tufsteen. In de dertiende eeuw werd de kerk in baksteen vergroot tot kruiskerk. Ook kwam er toen een zadeldaktoren. In de negentiende eeuw werd deze toren, na gedeeltelijke vernieuwing, uiteindelijk afgebroken. De nieuwe toren werd voltooid in 1863 en bevat resten van de oostmuur van de oorspronkelijk, dertiende-eeuwse bakstenen toren. Tussen de jaren 1948 en 1952 werd de kerk gerestaureerd.


Klik op een foto voor de diaserie van het exterieur


Interieur
Het kerkinterieur wordt overdekt door meloenvormige koepelgewelven met acht of vier ronde ribben. Het tufstenen gewelf van de koorsluiting dateert uit de bouwtijd, de andere koepelgewelven zijn alle in baksteen uitgevoerd in de dertiende eeuw. Tot de inventaris behoort een preekstoel, een avondmaalstafel en een herenbank uit het derde kwart van de zeventiend eeuw. Deze herenbank bevat een gesneden overhuiving met de wapens van de families Starkenborgh, Clant, Gaikinga en Coenders. Een tweede overhuifde herenbank is in 1844 samengesteld uit zeventiende-eeuwse onderdelen. Pronkstuk van de kerk is echter zonder meer het uit 1734 daterende Hinsz-orgel. Het royaal uitgevoerde snij- en beeldwerk werd gemaakt door Casper Strijwigh en Theodorus van der Haven. Opdrachtgever voor de bouw van het orgel was Anna Habina Lewe, weduwe van Edzard Jacob Tjarda van Starkenborgh.De kerkvloer bevat onder meer een grafzerk voor Ludolf Tjarde van Starkenborgh (overleden in 1618) en zijn vrouw Hidde Onsta (eveneens overleden in 1618).


Klik op een foto voor de diaserie van het interieur


Bronnen
Monumenten in Nederland (ISBN: 90-400-9258-3)
Het Groninger orgelbezit van Adorp tot Zijldijk

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Nieuws

Kerken alfabetisch

Tweets

by acls us