Fout
  • Fout bij het laden van feeddata

LeekAlgemeen
Het dorp leek ontstond in de zestiende en zeventiende eeuw in een veenachtige omgeving. De familie van Ewsum stichtte omstreeks 1524 de borg De Nienoord en ontplooide verveningsactiviteiten in het gebied. Bij de brug over het in 1558-1559 gegraven Leekster Hoofddiep en langs de stroom de Leecke ontstond waarschijnlijk een kleine nederzetting met haven. De strategisch gelegen monding van het Hoofddiep werd in 1592 voorzien van een schans. In 1660 liet Anna van Ewsum een kerk bouwen binnen de schans, waar vooral eenvoudige huizen stonden. De vestingstructuur heeft tot in de negentiende eeuw het beeld van het dorp Leek bepaald. Sinds het middel van die eeuw is Leek naar het westen uitgebreid. Bij de uitbreiding na de Tweede Wereldoorlog is het oudere dorp Tolbert opgenomen in de bebouwing. De haven van Leek is recentelijk gedempt.

Exterieur
De Hervormde kerk (De Dam 44) is een gepleisterde zaalkerk met schilddak en dakruiter. De kerk werd in eerste aanleg rond 1660 door de borgbewoners van Nienoord als kapel gebouwd. Rond 1742 werd het gebouw verbouwd en van een dakruiter voorzien. Da dakruiter is gesierd met een windvaan voorzien van de wapens van de familie Van Ewsum. Rond 1840 droeg de borgheer, baron Von Inn-und Knipphausen, deze kapel over aan de kerkelijke bestuurders. De kapel bleef echter tot 1908 eigendom van de bewoners van Nienoord. ’s Winters was er zowel ’s morgens als ’s middags alleen te Leek een kerkdienst. “Van Paschen tot Roonder herfstmarkt” was er een morgendienst te Midwolde en een middagdienst “Op de Leek”. De lagere aanbouw van de kerk dateert uit 1932. Rond de eeuwwisseling is het dak van de kerk in vlammen op gegaan.

Interieur
De preekstoel stamt uit 1752/1753. Het bijbehorende doophek bevindt zich in gedemonteerde staat op de zolder van de aanbouw. Het orgel dateert uit 1915 en is van de hand van P. van Oeckelen. Dit orgel was het laatste werkstuk van de Fa. P. van Oeckelen. Rond de eeuwwisseling (na de brand) is het orgel gerestaureerd.


klik op een foto voor de diaserie


Bronnen
Het Groninger orgelbezit van Adorp tot Zijldijk
Monumenten in Nederland (ISBN: 90-400-9258-3)

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Nieuws

Kerken alfabetisch

Tweets

by acls us