Fout
  • Fout bij het laden van feeddata

Leegkerk
Algemeen
Leegkerk (te typeren als een wierdegehucht) is waarschijnlijk ontstaan in de vroege middeleeuwen, toen vanaf de hoger gelegen gebieden ook de kleigronden permanent in gebruik werden genomen en wierden werden opgeworpen. Naast de kerk (Leegeweg 38) bestaat de bebouwing voornamelijk uit enkele boerderijen.

Exterieur
De hervormde kerk is een eenbeukige kerk met een vijfzijdig gesloten koor en een dakruiter met langgerekte, uivormige spits. Van de in het tweede of derde kwart van de in de dertiende eeuw gebouwde romano-gotische kerk resteren nog de westgevel en het westelijke deel van de noordgevel. In deze noordgevel bevindt zich een opmerkelijk laag geplaatst klein venster bevindt. Kenmerkend zijn de siernissen en de rondboogvensters met kraalprofielen. Het overoge, laat-gotische muurwerk en de kap dateren van omstreeks 1520. De dakruiter is achttiende-eeuws en bevat een klok uit 1554, gegoten door J. Vaghevens. Bij een restauratie in 1973 zijn de steunberen aan de zuidzijde opnieuw aangebracht en hebben de vensters een houten roedenverdeling gekregen. Sinds 1970 is de kerk in eigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken.

Interieur
In het interieur staat tussen koor en schip een uit de zestiende eeuw daterende scheidingsmuur met rondboogdoorgang. Het balkenplafond is in 1830 aangebracht. In het koor bevinden zich enkele fragmenten van ornamentele muurschilderingen, daterend uit het tweede kwart van de zestiende eeuw. Tevens bevindt zich in het koor een vroeg-zestiende-eeuwse sacramentsnis en een piscina. De muren van het koor, met inbegrip van sacramentsnis en piscina, zijn met behulp van sjablonen gedecoreerd. Tot de kerkinventaris behoren verder een door J.A. Blickman vervaardigde preekstoel (1647; poot uit 1867) en een Tiengebodenbord (1653). In de vloer van schip en koor liggen 19 grafzerken; de oudste met opschrift uit 1610 is van oorsprong een altaarmensa. Bij de restauratie van 1970-1973 werd herstel van het eenvoudige maar gave meubilair helaas te kostbaar geacht: alleen de preekstoel uit 1647, een tiengebodenbord uit 1653, een bord met avondmaalsgezangen en de avondmaalstafel bleven gespaard.


klik op een foto voor de diaserie


Bronnen
Monumenten in Nederland (ISBN: 90-400-9258-3)
Het Groninger orgelbezit van Adorp tot Zijldijk
Stichting Oude Groninger Kerken

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Nieuws

Kerken alfabetisch

Tweets

by acls us