Fout
  • Fout bij het laden van feeddata

KantensAlgemeen
Het wierdedorp Kantens, met haar radiale structuur, ontstond in de vroege Middeleeuwen op een kwelderwal. De dubbele ringstructuur is goed bewaard gebleven. Voor 1850 concentreerde de bebouwing zich aan de radiale wegen op de oostelijke helft van de wierde en langs de Langestraat. Vanaf 1900 breidde het dorp zich uit en wordt ook de westelijke helft van de wierde bebouwing.

Exterieur
De Hervormde kerk (Kerkhofsweg 2) is een eenbeukige, recht gesloten kerk. De kerk heeft een ingebouwde, achtkante westtoren met ingesnoerde spits. Het westelijke deel van het schip en de onderbouw van de toren dateren uit omstreeks 1200. De romaanse noordgevel heeft kleine rondboogvensters en een rondboogfries met kraagstenen in de vorm van maskerkopjes. Het oostelijke deel van de kerk dateert uit de tweede helft van de dertiende eeuw en vormt het romano-gotisch gedeelte, waar later ook enkele laat-gotische spitsboogvensters zijn aangebracht. Het bovenste deel van de toren met de spits dateert uit omstreeks 1500. In de toren hangen twee klokken, uit 1437 en uit 1660 (hergoten door Jurrien Balthasar). Om verzakking van de toren tegen te gaan, is in de zestiende eeuw tegen de westzijde daarvan een zware steunbeer met doorgang toegevoegd. De oostgevel heeft een zandstenen poortje uit 1664 en ook de zuidgevel is voorzien van een zeventiende-eeuws zandstenen poortje.


klik op een foto voor de diaserie van het exterieur


Interieur
Het interieur wordt overdekt door een balkenzoldering uit 1822. Tot de inventaris behoort een preekstoel uit 1741, naar ontwerp van Jan Bitter en met snijwerk van Casper Struiwig. Het orgel is in het midden van zeventiende eeuw gebouwd. Naar de bouwers kan men gissen: de Gebroeders Huis, A. de Marez of tijdgenoten. Toen in 1817 de kerk failliet werd verklaard, vond er een grote veiling plaats van de vele kerkelijke goederen, waaronder het orgel. In 1821 werd door de overheid ingegrepen en, mede met steun van koning WillemI, werde diverse goederen aan de kerk terug gegeven en maakte de kerk een nieuwe start. Vervolgens bouwde J.W. Timpe het bouwvallig geworden orgel weer op. Een pedaalklavier ontbrak en ook de rugwerkkas bleef leeg. In 1986 werd het hoofdwerk door J. Ahrend gereconstrueerd. Te zijner tijd zal het rugwerk alsnog worden ingevuld. De kerkvloer bevat diverse zeventiende- en achttiende-eeuwse grafzerken.


klik op een foto voor de diaserie van het exterieur


Bronnen
Monumenten in Groningen (ISBN: 90-400-9258-3)
Het Groninger orgelbezit van Adorp tot Zijldijk

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Nieuws

Kerken alfabetisch

Tweets

by acls us