Fout
  • Fout bij het laden van feeddata

FinsterwoldeAlgemeen
Het wegdorp Finsterwolde ontstond in de elfde eeuw op het zogenaamde Schiereiland van Winschoten. Het toen ook wel Noordwolde genoemde dorp werd in 1586 geteisterd door brand. Dankzij de Dollard-inpolderingen groeide Finsterwolde in de negentiende eeuw uit tot een rijk landbouwdorp. De zich verscherpende tegenstelling tussen de rijke boeren enerzijds en arme landarbeiders anderzijds leidde in 1929 tot een grote landbouwstaking. In 1973 werd het oude rechtshuis afgebroken.

Exterieur
De Hervormde kerk (C.G. Wiegersweg 1) is een eenbeukige, laat-gotische kerk met driezijdig gesloten koor en een vrijstaande toren. Van de oorspronkelijke, rond 1275 gebouwde romano-gotische kruiskerk resteert alleen het sterk gewijzigde schip met nissen-arcaden. Het huidige koor is waarschijnlijk gebouwd na de dorpsbrand van 1586. Bij een ingrijpende verbouwing in 1852 heeft men de westgevel vernieuwd. Op die gevel na is de kerk bij de restauratie van 1970 geheel ontpleisterd. De ongelede vrijstaander toren is geheel voorzien van hoeklisen en heeft een achthoekige houten bovenbouw met naaldspits. De toren verrees in 1820-1822 ter vervanging van een uit 1663 stammende, spitse houten klokketoren en staat op enige afstand van ten noordwesten van de kerk.


klik op een foto voor de diaserie van het exterieur

 

Interieur
Het interieur wordt overdekt door een houten tongewelf uit 1852, waarachter een in de muurdikte uitgespaarde romano-gotische triforium schuilgaat. Tot de kerkinventaris behoren een preekstoel in Lodewijk XVI-vormen (1806), een door H.H. Freytag gebouwd orgel in een kas van B. Bekenkamp (1808), een herenbank met wapens van de familie Heddema (1813) en een doophek met ouderlingenbanken (1817). De vloer bevat enige grafzerken, waaronder die van Wijncko Aeisens (overleden in 1631) en Hermannus Heddema (overleden in 1763).


klik op een foto voor de diaserie van het interieur


Bronnen
Monumenten in Nederland
Het Groninger Orgelbezit van Adorp tot Zijldijk

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Nieuws

Kerken alfabetisch

Tweets

by acls us