Fout
  • Fout bij het laden van feeddata

Baflo

 

 

 Algemeen
Het wierdedorp Baflo, met haar enigszins radiale structuur, ontstond waarschijnlijk in de vroege middeleeuwen op de oostelijke kwelderwal van de Hunze. Aan de kerk, die reeds in 1211 werd genoemd, was een van de vijf proostdijen of dekenaten de Ommelanden verbonden. Deze belangrijke kerkelijke positie verloor het dorp bij de Reformatie in 1594. Tot het midden van de negentiende eeuw bleef de bebouwing vrijwel beperkt tot de wierde. Vooral na de aanleg van de spoorlijn Sauwerd – Roodeschool (1893) en de bouw van het station breidde het dorp zich naar het oosten uit. Er werden onder meer rentenierswoningen voor gepensioneerde boeren gebouwd. Na de Tweede Wereldoorlog werd Baflo naar het zuiden uitgebreid.

Exterieur
De Hervormde kerk (Kostersgang 6 - 8), oorspronkelijk gewijd aan St. Laurentius, is een forse eenbeukige kerk met rechte koorsluiting en vrijstaande toren. Het schipgedeelte van het sterk gewijzigde bakstenen kerkgebouw bevat nog veel tufsteen en stamt waarschijnlijk nog uit de twaalfde eeuw. Het koorgedeelte met rondboogvensters en –nissen voorzien van siermetselwerk dateert waarschijnlijk uit de dertiende eeuw. De westgevel van het schip is in het begin van de achttiende eeuw vernieuwd. In deze gevel zitten gevelstenen die herinneren aan verbouwingen in 1656 en 1808. het kerkdak is uitgevoerd als zogenaamde sporenkap en behoort vermoedelijk tot de oudste van de provincie.Ten zuidoosten van de kerk staat de ongelede bakstenen toren met zadeldak en dakruiter. Het onderste deel, met de gedichte rondbogige galmgaten is waarschijnlijk nog dertiende-eeuws. Mogelijk rond 1500 werd de toren verhoogd en zijn de spitsbogige galmgaten en de ingang aangebracht. In de toren hangt een klok uit 1502, gegoten door Geert van Wou.

Interieur
De kerk herbergt een door R. Meijer gebouwd orgel (1899), twee herenbanken (1878) en diverse hardstenen grafzerken, waarvan die voor Jacob Halsema (overleden in 1587) de oudste is. In de jaren 1981-1983 heeft een restauratie plaatsgevonden.

Klik op een foto voor de diaserieBronnen
Het Groninger orgelbezit van Adorp tot Zijldijk
Monumenten in Nederland (ISBN: 90-400-9258-3)

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Nieuws

Kerken alfabetisch

Tweets

by acls us